KFC香港 任你歎自選套餐(7折折後價),自取85折

香港購物 > 香港打折 > 人購買
  • 发布時間:2020-10-28 過期時間:2020-12-31

雙重蜜蜜燒雞翼餐

任你歎自選套餐(7折折後價)

好味速遞2人

餐4件家鄉雞/ 香辣脆雞/ 狂惹香燒雞 + 1客家鄉雞皇飯/ 辣汁蘑菇香飯 + 5件巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊(大) + 送2件經典葡撻

好味速遞4人

桶餐8件家鄉雞/ 香辣脆雞/ 狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯/ 辣汁蘑菇香飯 + 4件巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊(大) + 4客馬鈴薯蓉 + 送4件經典葡撻

相關購物網站