WeLab Bank成功開戶即享HKD 200開戶獎賞,用本站優惠碼

  • 優惠碼: 发布時間:2021-04-14 過期時間:2021-04-30

Virtual Ben開戶獎賞 - 用優惠碼開戶即袋HKD 200!

好消息—由於反應熱烈,我哋決定由即日起重新推出優惠至2021年4月30日!開戶即賺!

新客戶宜家撻Ben Sir個朵,用優惠碼成功開立WeLab Bank戶口即拎HKD 200開戶獎賞*!現兜兜存入你戶口,就係咁爽!

第1步:下載WeLab Bank app

下載WeLab Bank app申請開戶!記得預備好你張香港身份證啊!

第2步:開戶時輸入優惠碼

喺開戶流程中嘅最後步驟,跟據提示輸入優惠碼並完成開戶。

輕輕鬆鬆等收cash!你獲得嘅獎賞將會自動存入你嘅戶口,當開戶獎賞已經成功存入,我哋會即時通知你!